Jos olet Suomen Hoitolatukun asiakas niin kirjaudu sisään tästä.

JALKAHOITAJIEN JA KOSMETOLOGIEN AMMATTITAIDON KULMAKIVET

Teksti: Tiina Rouvali | Jalkahoitaja, hieroja, diplomiaromaterapeutti, Hoitolatukun kouluttaja

Itsenäinen yrittäjyys ja moniosaaminen

Jalkahoitajat ja kosmetologit olemme usein itsenäisiä yrittäjiä, jotka hallitsevat monipuolisesti oman alansa lisäksi liiketoiminnan eri osa-alueita. Yrittäjänä toimiminen vaatii laaja-alaista osaamista: olet samanaikaisesti hankintavastaava, siivooja, kirjanpitäjä ja markkinoija. Lisäksi asiakassuhteissa toimit usein myös kuuntelijana ja neuvonantajana.

Empatia ja myötätunto asiakastyössä

Empatia ja myötätunto ovat keskeisiä piirteitä jalkahoitajille ja kosmetologeille. Asiakkaiden kanssa työskennellessä on tärkeää eläytyä heidän tilanteeseensa ja tarjota tukea. Tämä on erityisen tärkeää, kun asiakkaat kokevat epämukavuutta tai kipua.

Ongelmanratkaisutaidot ja jatkuva oppiminen

Laaja tietopohja ja ns. työvälinepakki, josta valita asiakkaalle juuri hänelle sopiva ratkaisu ongelmatilanteen helpottamiseksi saa asiakkaan tuntemaan olonsa turvalliseksi ammattitaitoisissa käsissäsi. Kyky tarjota asiakkaalle räätälöityjä ratkaisuja onkin ammateissamme avainasemassa. Jatkuva kouluttautuminen ja uusien taitojen oppiminen laajentavat omaa osaamistasi ja tuovat vaihtelua työpäiviin.

Käsillä tekemisen taito

Sekä jalkojenhoidossa että kosmetologin hoidoissa käsillä tekemisen taito on olennainen. Tarkkuus ja sorminäppäryys ovat päivittäisessä työssä tärkeitä. On myös tärkeää pitää huolta omasta fyysisestä hyvinvoinnista – jumppa, lihasvoiman ja liikkuvuuden vahvistaminen sekä suojaavat, hoitavat voiteet on hyvä muistaa omassakin käytössä. Tärkeää on myös käydä säännöllisesti hieronnassa!

Mukautumiskyky ja ammattimaisuus

Asiakkaiden tarpeet ja toiveet vaihtelevat, joten mukautumiskyky on tärkeää. Yksi voi arvostaa hoitotilan väritystä, toinen voi kokea puhtaan tuoksun tärkeimmäksi asiaksi ja kolmas taas sen, miten puhut tai kosketat häntä. Hoitolan neutraalius ja ammattimaisuus esim. sisustuksessa toivottaa mahdollisimman monet tervetulleeksi hoitolaasi yhä uudestaan. Myös hoitolan kalusteista erityisesti asiakastuolin olisi hyvä olla monipuolinen, jotta erilaiset asiakkaat saavat siinä miellyttävän asennon. Työtasossa ja omassa työtuolissasi liikuteltavuuden mahdollistavat pyörät ovat ehdottoman tärkeät.

Viestintätaidot ja markkinointi

Vahvat viestintätaidot ovat välttämättömiä sekä asiakassuhteissa että markkinoinnissa. Selkeä ja ymmärrettävä kommunikaatio palveluntarjonnassa ja esim. kampanjoissa vahvistaa asiakkaan luottamusta sinuun ammattilaisen ja auttaa asiakkaita ymmärtämään hoidon tavoitteet ja toteutuksen.

Tiimityöskentely ja verkostoituminen

Yhteistyö ja verkostoituminen muiden terveydenalan ammattilaisten ja osaajien kanssa varmistaa asiakkaalle parhaan mahdollisen hoitotuloksen. Tärkeää on osata ohjata asiakas toisen ammattilaisen vastaanotolle, mikäli näet hänen hyötyvän jostain sellaisesta palvelusta, mitä et itse tarjoa. Tutustu siis oman alueesi muihinkin yrittäjiin ja tehkää tiivistä, kaikkia palvelevaa yhteistyötä!

Kiinnostus jatkuvaan kehitykseen

Jatkuva itsensä kehittäminen ja uusien palveluiden lisääminen tarjontaan eivät ainoastaan hyödytä asiakasta, vaan myös lisäävät työn mielekkyyttä. Uusien palveluiden lisääminen tarjontaan virkistää koko hoitolaa ja omaa mieltä. Asiakas pystyy aistimaan hoitajan innostuksen omaan ammattiinsa ja usein mielellään kokeileekin tutun ja luotettavan hoitajan muitakin palveluita – säännöllisesti vastaanotolle palaava asiakas on erinomainen ”viidakkorummuttaja” sekä tärkeä taloudellinen turva yrittäjälle.

Jalkahoitajien ja kosmetologien työ on monipuolista ja vaatii jatkuvaa kehittymistä. Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen ovat avainasemassa menestyksekkäässä urassa ja asiakastyytyväisyydessä.